Šta je VPN?

Virtuelna privatna mreža ili VPN (engl. Virtual Private Network) je tehnologija koja zadnjih godina privlači pažnju mnogih kompanija i organizacija koje imaju za cilj proširenje i poboljšanje telekomunikacionih rješenja, uz istovremeno smanjenje troškova. Ova tehnologija je primjenljiva svuda, od udaljenih filijala do zaposlenih koji rade na terenu ili od kuće. Zaštita i privatnost podataka se ostvaruju korištenjem tuneliranja i enkripcije saobraćaja, kao i sigurnosnim procedurama koje garantuju sigurnost vaših podataka za vrijeme njihovog prenosa putem Interneta.

Prednosti VPN mreža

Smanjenje troškova se ogleda u korištenju jeftinog i brzog pristupa Internetu umjesto zakupa skupih iznajmljenih linkova, a troškovi održavanja su smanjeni. Osim toga, smanjujete troškove komunikacije sa vašim udaljenim filijalama ili ljudima na terenu.

Jeftina i brza proširivost kapaciteta ovakve mreže je veoma bitna za budući rast firme. Brzo i jeftino povezivanje novih stalnih ili privremenih lokacija je gotovo nemoguće izvesti korištenjem klasičnih iznajmljenih linija. Posebno treba istaći superioran domet tehnologije i cijenu povezivanja geografski veoma udaljenih lokacija. Implementacijom VPN-a stvaraju se preduslovi za uvođenje novih servisa u mreži vaše firme. Pored osnovnog servisa prenosa podataka (pristup poslovnim aplikacijama i razmjena elektronske pošte), vrlo lako se omogućava korištenje prenosa slike, tona i video zapisa, kao multimedijalnih sadržaja. Novi servisi zahtijevaju dodatna ulaganja, ali donose i dodatne uštede u smislu znatnog umanjenja operativnih troškova.

Zainteresovani za naše usluge

ili imate dodatnih pitanja? Slobodno nas kontaktirajte.