ZAKUP DOMENA

Šta je domen?

Domen (eng: Domain) je zapravo ime ili adresa web sajta. Kao što imate adresu stanovanja, tako Vam je potrebna i adresa koju želite za sopstveni web sajt.

Domen se uz pomoć DNS (domain name system) prevodi u jedinstveni numerički kod ili tzv. IP adresu (Internet Protocol) a koju identifikuju računari.  Kada naprimjer u Vaš web browser unesete www.mintict.com, računar to prevodi u IP adresu servera na kome se nalazi naš sajt. To je proces koji se odigrava u pozadini a koji korisnici sajta ne vide.

Domeni se dijele na:

  • internacionalne (.com, .net, .org, .info, .biz, .name, .mobi, .pro, …)
  • nacionalne ili državne (.ba, .rs, .hr, .eu, .de, .at, .uk, …)

Registracija .BA domena?

Procedura registracije BA domena je nešto komplikovanija od registracije internacionalnih domena, i ona je definisana zakonskim i podzakonskim aktima institucija BiH.

Pogledajte Pravilnik o registraciji BA domena, ako su Vam potrebne dodatne informacije. Dok internacionalne domene može da kupi bilo ko bez dodatnih zahtjeva i dokumenata, .BA domen mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove predvidene u pravilniku. Osnovni uslov za registraciju domena je da je domen slobodan.

*Ukoliko želite da provjerite .ba domen, to možete da učinite ovdje.