Održavanje WEB stranica

Svaka kvalitetna web stranica mora da posjeduje ažurne informacije, kako bi nastavila da generiše saobraćaj i da privlači posjetioce. Mi za Vas vršimo usluge ažuriranja postojećeg i dodavanje novog sadržaja na stranicu, održavanje stabilnosti sistema, hitne intervencije na web stranici i analiza posjećenosti stranice (google analytics).

Cijene ažuriranja web stranica se određuju prema vrsti web stranice, količini sadržaja koji se unosi i sličnim parametrima i vrši se paušalno, u dogovoru sa klijentom.