Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog web sajta, prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao posetioca i kompanije MINT ICT, koja je vlasnik ovog web sajta.
Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu MINT ICT i/ili su u vlasništvu njegovih povezanih lica, i/ili su u vlasništvu poslovnih partnera MINT ICT, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu i u nekomercijalne svrhe. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dijela sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti kompanije MINT ICT.
Sadržaj sajta kao i svi dijelovi sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada MINT ICT, odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenijela pravo korišćenja istih na kompaniju MINT ICT.
Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, je u isključivom vlasništvu kompanije MINT ICT ili je u vlasništvu trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na kompaniju MINT ICT.
Nepoštovanje uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela sadržaja dostupnog na sajtu, smatra se povredom autoskog prava u skladu sa odredbama postojećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima, te podliježe mаterijаlnom i krivičnom gonjenju.
Kompanija MINT ICT zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmijeni uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena uslova korišćenja. Promjene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja.

parallax background

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge

ili imate dodatnih pitanja? Slobodno nas kontaktirajte.