• MINT ICT

  JIB:  4508776980003
  PDV: 508776980003

  Telefon

  387 051 961 900

  Adresa

  Prvog Krajiškog korpusa BB, 78 000 Banja Luka

  Žiro račun

  5672412500042167 Sberbank a.d. Banja Luka

  E-mail

  info@mintict.com

 • Kontaktirajte Nas: