Dobrodošli na novi web shopPROVJERI PONUDU

Web development

WEB DEVELOPMENT

Izrada web stranica

Na početku trebate odrediti cilj ili strategiju on-line prezentacije Vaše kompanije na Internetu. Potrebno je planirati i ostvariti preduslove da Vas potencijalni korisnici pronađu, pružiti im osnovne informacije o proizvodima ili uslugama koje nudite, ostvariti dobru prezentaciju, te uspostaviti vezu sa korisnicima. Najvažnije je pružiti i dodatne informacije, kako bi se potencijalni korisnik odlučio za saradnju upravo s Vama. Zbog toga treba iskorisiti prednosti web stranice i omogućiti prezentaciju proizvoda i usluga na najbolji način, te obezbijediti njihovu dostupnost 24h.

Mi Vam možemo pomoći …

Analizirat ćemo Vašu kompaniju i predložiti Vam optimalnu dinamiku prezentacije na Internetu, promotivne kampanje, SEO optimizaciju za brže pozicioniranje na Google, izradu sadržaja koji će biti od koristi Vašim posjetiocima, potencijalnim kupcima …

Naša saradnja se u pravilu ne završava optimizacijom i promocijom Vaše web stranice. Mi sa svojim klijentima postajemo prijatelji …

Web dizajn i programiranje

Pravimo funkcionalne i vizuelno dopadljive web stranice prema Vašim zahtjevima. Nakon početnog usaglašavanje, počinjemo izradu web stranice kroz slijedeće procese:

• Analiza – iscrpno prikupljanje podataka o Vašoj kompaniji
 Planiranje – detaljna razrada plana i dinamike aktivnosti
 Dizajn – web dizajn, elementi stranice, povezivanje sadržaja …
 Razvoj – programiranje, baze podataka, HTML/PHP/CSS …
 Testiranje i isporuka – možete početi provjeravati ili već koristiti web stranicu
 Održavanje – održavanje sadržaja, zaštita od neovlaštenih upada…
 Nadogradnja – proširivanje funkcionalnosti i objavljenih sadržaja

Nećemo Vam samo napraviti web stranicu, nego ćemo Vam isporučiti kompletno gotovo rješenje online nastupa Vaše kompanije na Internetu, te obezbjediti dodatne servise.

ODRŽAVANJE WEB STRANICA

Svaka kvalitetna web stranica mora da posjeduje ažurne informacije, kako bi nastavila da generiše saobraćaj i da privlači posjetioce. Mi za Vas vršimo usluge ažuriranja postojećeg i dodavanje novog sadržaja na stranicu, održavanje stabilnosti sistema, hitne intervencije na web stranici i analiza posjećenosti stranice (Google Analytics).

Cijene ažuriranja web stranica se određuju prema vrsti web stranice, količini sadržaja koji se unosi i sličnim parametrima i vrši se paušalno, u dogovoru sa klijentom.

HOSTING

Šta je hosting?

Usluga hostinga predstavlja vrstu internet servisa koja pojedincima i firmama omogućava postavljanje njihovih web baziranih rješenja na servere Internet Servis Provajdera, čime 24/7 postaju dostupni na svjetskoj globalnoj mreži.

MINT ICT omogućava svim zainteresovanim stranama postavljanje svojih web aplikcija na naše servere. Naše usluge su visoko kvalitetne i namijenjene su poslovnim korisnicima. Stručan i profesinalan tim će vam u svakom trenutku pomoći u slučaju bilo kakvih nedoumica ili problema vezano za naše servise.

DOMENI

Šta je domen?

Domen (eng: Domain) je zapravo ime ili adresa web sajta. Kao što imate adresu stanovanja, tako Vam je potrebna i adresa koju želite za sopstveni web sajt. Domen se uz pomoć DNS (domain name system) prevodi u jedinstveni numerički kod ili tzv. IP adresu (Internet Protocol) a koju identifikuju računari.  Kada naprimjer u Vaš web browser unesete www.mintict.com, računar to prevodi u IP adresu servera na kome se nalazi naš sajt. To je proces koji se odigrava u pozadini a koji korisnici sajta ne vide.

Domeni se dijele na:

  • internacionalne (.com, .net, .org, .info, .biz, .name, .mobi, .pro, …)
  • nacionalne ili državne (.ba, .rs, .hr, .eu, .de, .at, .uk, …)

Registracija .BA domena?

Procedura registracije BA domena je nešto komplikovanija od registracije internacionalnih domena, i ona je definisana zakonskim i podzakonskim aktima institucija BiH. Pogledajte Pravilnik o registraciji BA domena, ako su Vam potrebne dodatne informacije. Dok internacionalne domene može da kupi bilo ko bez dodatnih zahtjeva i dokumenata, .BA domen mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove predvidene u pravilniku. Osnovni uslov za registraciju domena je da je domen slobodan.

*Ukoliko želite da provjerite .ba domen, to možete da učinite ovdje.

HOSTED VPN

Šta je VPN?

Virtuelna privatna mreža ili VPN (engl. Virtual Private Network) je tehnologija koja zadnjih godina privlači pažnju mnogih kompanija i organizacija koje imaju za cilj proširenje i poboljšanje telekomunikacionih rješenja, uz istovremeno smanjenje troškova. Ova tehnologija je primjenljiva svuda, od udaljenih filijala do zaposlenih koji rade na terenu ili od kuće. Zaštita i privatnost podataka se ostvaruju korištenjem tuneliranja i enkripcije saobraćaja, kao i sigurnosnim procedurama koje garantuju sigurnost vaših podataka za vrijeme njihovog prenosa putem Interneta.

Prednosti VPN mreža

Smanjenje troškova se ogleda u korištenju jeftinog i brzog pristupa Internetu umjesto zakupa skupih iznajmljenih linkova, a troškovi održavanja su smanjeni. Osim toga, smanjujete troškove komunikacije sa vašim udaljenim filijalama ili ljudima na terenu. Jeftina i brza proširivost kapaciteta ovakve mreže je veoma bitna za budući rast firme. Brzo i jeftino povezivanje novih stalnih ili privremenih lokacija je gotovo nemoguće izvesti korištenjem klasičnih iznajmljenih linija. Posebno treba istaći superioran domet tehnologije i cijenu povezivanja geografski veoma udaljenih lokacija.

Implementacijom VPN-a stvaraju se preduslovi za uvođenje novih servisa u mreži vaše firme. Pored osnovnog servisa prenosa podataka (pristup poslovnim aplikacijama i razmjena elektronske pošte), vrlo lako se omogućava korištenje prenosa slike, tona i video zapisa, kao multimedijalnih sadržaja. Novi servisi zahtijevaju dodatna ulaganja, ali donose i dodatne uštede u smislu znatnog umanjenja operativnih troškova.